Restauratie
Start
Beheer
Advies
Ruimen
Restauratie
Aanvraag begrafenis
Formulieren
Info

 

 

Grafmonumenten zijn beeld bepalend voor een begraafplaats en maken deel uit van een stenen archief. In de loop der jaren worden ze vuil, verzakken en er komen scheuren in en zijn de teksten vaak niet meer te lezen. Maar deze kunnen schoongemaakt en/of gerestaureerd worden. Het rechtleggen of zetten van verzakte monumenten en het opnieuw inschilderden van teksten en afbeeldingen kan door ons worden verzorgd.

De restauratie wordt in eigen beheer, dan wel onder directie, door derden uitgevoerd.

  •  schoonmaken grafmonumenten
  •  inschilderen en zwarten van teksten en afbeeldingen
  •  het herschikken van verzakte monumenten
  •  restaureren van grafmonumenten

 

Een zerk op de Protestantse Begraafplaats in Beuningen vr

 

 en na het restaureren, schoonmaken en inschilderen.